China

30 januari 2013 - Chengdu, China

(for English see below)

Lieve allemaal,

Hier een berichtje uit het verre China, waar ik de afgelopen weken rond heb gezworven. China heeft me echt verrast, het is een prachtig land en is heel divers. Ik heb me vertoefd in overweldigende natuur en in smoggy steden, wat volgens de Chinezen bewolking is. Het is een land waar lekker dikke rochels uitspugen, boeren, smakken en poepen op straat publiekelijk wordt getollereerd (dus voel me helemaal thuis), waar de Engelse taal nu in opkomst begint te komen, je een attractie bent voor vele mensen, waar jonge meiden op en top verzorgd en op hoge hakken een NP bezoeken, waar het vlees aan de balkonnen hangt, je voor 1,40 euro nog kan eten (niet met mijn ouders ;)), ze alles eten wat er leeft in hun land op de mens na, vegetarier zijn nog nooit zo moeilijk is geweest. Maar het is ook het land waar ik mijn grootste cultuurshock heb beleefd...en dan ben ik al heel wat gewend in de afgelopen jaren. Ondanks dat ik de markten in alle macht ontweken heb, kon ik er helaas niet aan ontkomen om honden- en katten huiden te zien bungelen aan de toeristische stalletjes. Dat ze hond en kat eten wist ik, maar om deze gruwelijkheden te zien is toch wel erg misselijk makend.

Mijn ouders hebben me de eerste 2,5 week vergezeld. Met name in de eerste helft hebben we veel gereisd en hebben we o.a. de Chineese muur bewandeld, het terracotta leger bezocht, panda's gezien in Chengdu, ons een lilliputter gevoeld bij werelds grootste Buddha en gewandeld/gefietst door de aparte bergen van Guilin. Maar het meest indrukwekkende was dan toch het Jiuzhaigou NP, omringd door Tibetaanse dorpjes. Het is dan wel 10 uur met de lokale bus, maar daar krijg je wel indrukwekkende meren in helder blauwe en groene kleuren en halfbevroren (net zoals mijn tenen) watervallen voor terug. Omdat ik de reis zelf voor het grootste deel in elkaar had gezet, hebben mijn ouders heel wat te verduren gehad. Ondanks ze het avontuurlijk vonden, was het soms wel afzien voor ze. Ipv een luxe georganiseerde rondreis met AC touringbus, goede hotels en heerlijke restaurantjes, spendeerden ze nu een dag en een nacht in de trein met hardsleepers en 66 andere Chineese mensen in een coupe, zaten ze uren in lokale bussen, waren maaltijden niet altijd voorradig, leden ze extreme kou bij -15 tot -20 graden waar de luidruchtige AC maar een x aantal uren op een dag aan mocht staan, moesten ze gebruik maken van toiletten die geen deuren hadden en bestonden uit een gootje zonder stromend water...dus waar alles van je voorganger op zo'n 30 cm onder je lag te broeden. Volgens mijn ouders hadden ze het echte backpackers leven ervaren...maar van die illusie heb ik ze snel afgeholpen...dit was toch zeker een luxe versie ervan ;).

Nadat mijn ouders zijn vertrokken heb ik me gevestigd in Ya'an, waar ik iedere dag met de personeelsbus naar Bifengxia reisde. Hier deed ik vrijwilligerswerk bij China Conservation and Research Center for the Giant Panda, dat hoog in de bergen tussen de bamboebossen is gevestigd. Dit Research Center biedt een thuis voor 80 panda's en zijn meer gefocussed op onderzoek dan op toerisme. Dit is echt een van de gaafste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan! Samen met mijn master (tja, zo noemen ze degene aan wie ik gekoppeld ben) zorg ik voor 2 panda's in het Breedings Center, het mannetje Nienien en het vrouwtje Tsitsi. Samen met haar maakte ik de binnen- en buitenverblijven schoon met kinder- en heksen bezems, sjouwde ik heel wat bamboe, sloeg ik dikke stronken kapot, checkten we iedere dag of de vagina van het vrouwtje roze van kleur werd en gaf ik ze 4x op een dag met de hand cake/appel/wortel. En dat laatste was natuurlijk helemaal geweldig! Misschien klinkt het als zwaar werk, maar uiteindelijk ben ik zo'n 2 tot 3 uurtjes op een dag aan het werk van de 7 uur durende shift. De resterende uren spendeerde ik wandelend door het heuvelachtige park om de andere panda's te bewonderen, sta ik inmiddels op vele Chineese foto's (mijn uniform en vrijwilligerskaartje doen het erg goed in combinatie met buitenlands zijn) en sprak ik mensen aan op hun vreselijke gedrag. Er zijn van die mensen die alles doen om aandacht te krijgen van een panda die ligt te slapen of met de rug naar hun toe gedraaid zitten. Alles voor een mooie foto. Er komen fluitjes te voorschijn, mensen schreeuwen, gooien met dingen, slaan op de ijzeren balken met harde voorwerpen en klimmen zelfs over de kettingen heen. Dit alles uiteraard niet als het aan mij lag ;)

Morgen vertrek ik naar Vietnam en laat ik China achter me. Op naar een nieuw land en avonturen!


Heel veel liefs,
MariekeHi everyone,

Here my first message out of China, where I've been travelling for the last couple of weeks. China really surprised me, it's a beautiful country and very diverse. I've been surrounded by stunning nature and smoggy towns, according to the Chinese it's cloudy. It's a country were spitting of green slimy substances, blurping, smacking and poohing on the street is public tollerated, were the English Language is rising, you can be an attraction for a lot of people, were young girls are going over dressed and on high heels to a NP, were intestines hangs out on the balconies and windows, were you can go out for dinner and spend 1,40 EUR (not with my parents though), were they eat everything that lives in their country except people ofcourse, being a vegetarian never has been so difficult. But I never been so shocked as well...and I have seen a lot during my travelling in the past. I avoided all the markets, but unfortunately I saw the skins of dogs and cats hanging in touristy stables. I knew the Chinese people were eating them, but actually seeing this really made me nauseous.

My parents joined me for the first 2,5 weeks. Especially the first part we travelled a lot, we walked on the Great Wall, visited the Terracotta army, saw panda's in Chengdu, felt like a lilliputian at the world's largest Buddha and we walked/biked through the stunning hills of Guilin. But the most impressive was Jiuzhaigou NP, surrounded by Tibetian villages. It's a 10 hr drive with the local bus, but you get stunning blue and green coloured lakes and half frozen (as my toes) waterfalls for in return. Because I arranged this trip for the most part of it, I gave my parents sometimes a hard time. Instead of luxery what they used to during their travelling, they spend a day and night in a train on hardsleepers with 66 other Chinese people in one cabin, sit hrs in local busses, were meals not always available, they suffered extreme cold with -15 up to -20 degrees were the noisy AC only was allowed to work for a couple of hrs a day, they had to use dirty toilets with no doors and existed of a gutter with no running water...so everything from your predecessor was at 30 cm below you. According to my parents they experienced the real backpackers life...but I quickly got rid of that illusion...this was definitely a luxe version of it ;)

After my parents left I travelled to Ya'an, were I took the staffbus every morning to Bifengxia. Here I did some volunteering at China Conservation and Research Center for the Giant Panda, high in the mountains between the bamboo forests. This research Center offers a home to 80 Giant Panda's and are more focussed on research than on tourists. This is definitely one of the coolest things I've ever done in my life. Together with my master (they call the person this who I work with) I took care of two Giant Panda's in the Breeding Center, the male Nienien and the female Tsitsi. Together with her I cleaned the in- and outside cages with childrens- and witches brooms, carried lots of bamboo, I broke big chunks of bamboo on the floor, checked every day if the vagina of the female turns into a pink colour and I gave them 4 times a day special made cake, carrots and apple. That last thing is ofcourse amazing! Maybe it sounds like hard working, but eventually I worked around 2 up to 3 hrs a day from the 7 hrs shift. The rest of the hrs I walked around in the hilly park to watch the other Giant Panda's, stood as a model on a lot of Chinese photo's (my uniform and volunteer batch in combination with being a foreigner is fantastic for them) and let people knew when their behaviour was not tolarable. There are people that do everything for a great shot, also if a Giant Panda is asleep or sits with its back to the people. They come with whistles to the park, yell at them, throw stuff, hit with hard things on the iron fences and try to climb over it. Ofourse not when I was around...I took my job very seriously ;).

Tomorrow I'll go to Vietnam and leave China behind me. I'm really looking forward to explore this country!

Big kiss to everyone,
Marieke

Foto’s

8 Reacties

 1. Je mama:
  30 januari 2013
  Marieke, wat hebben we toch veel gedaan en mooie dingen gezien.
  Je ziet er stralend uit op de foto met de panda, het zijn ook zo'n leuke beesten. De schildpadjes hebben we niet meer kunnen redden, maar gelukkig heeft je pa wel een hondje bevrijd uit een akelige wolvenklem.
  Blijf genieten, xxx
 2. Jaap en ria:
  30 januari 2013
  We vinden het erg leuk om je belevenissen te kunnen volgen. Fijn dat Nel en Chrit het eerste deel van je reis hebben meegemaakt. We zijn erg benieuwd naar de rest van je reis met te beginnen Vietnam. Heel veel plezier en groeten van J en R.
 3. Nynke:
  30 januari 2013
  Wauw mooie foto's! ! Jammer dat t vandaag niet lukte met skypen hopelijk in vietnam! Heel veel plezier en be safe! Dikke kus
 4. Paul Sloggett:
  1 februari 2013
  Wow! What an amazing start to your trip... working with the panda's must have been wonderful. Well done!! I love the frozen lakes photo, beautiful water scene. Safe trip to Vietnam, look forward to hearing about that country...
  Paul. x
 5. Flip:
  1 februari 2013
  Hoi Marieke,
  wat een leuke start, kijk uit naar je volgende update. Wanneer komen mijn vogels in beeld?
  liefs Flip
 6. Ellen:
  1 februari 2013
  Reuze leuke schrijfstijl. Wat een verhaal, en nu al zoveel beleefd, w.o. die panda's. Voor Chrit en Nelly ook gaaf om wat Chinese highlights gezien te hebben. (En ook duidelijk 'afgezien' te hebben.) Eens wat anders dan de Hapertse babi pangang. We volgen je spartaanse avonturen zeker en vast! Groeten uit de Bourgogne, Ellen.
 7. Joost:
  6 februari 2013
  Helemaal leuk
 8. Luis rodriguez:
  11 februari 2013
  Hi Marieke, I read your news and I am very happy to see your pictures from China. You can see beautifull places like Moonhill in Guilin, colerful lakes, Tarracota Army in Xian, Lesham...UMMMM! I would like to be there. Is it very frozen in Jiuzhaigon? you share backpackers experiences with your parents: many hours by train, could weather...So, you go now to Vietnam you can pass the border-frontier to Lao Cai(Viet) to go to Sapa to do nice trekkings in the montains-valley and tribes. If you have time you can go to Bac Ha-Ban Pho village(I went in 2000, could be big changes of tourism). I like vietnamese cuisine, they are very good vegetables and fish. They cook very well. bon appetit.
  My best wishes, your friend Luis